Jaroslav Eček – klávesové nástroje, akordeón, spev

Jaroslav

 

Janka Makuková – saxofón, spev
Janka2

 

Tomáš Hodas – gitara, spev